חיטוי אריזות עץ

חיטוי אריזות עץ ומשטחים ליצוא ע"פ תקן ISPM15