אמצעי זהירות

אמצעי זהירות בהדברה

1.במידה ונתקלתם בשאריות רעל או חומר הדברה –  אל תיגעו ברעל המפוזר במקום. במקרה של יש הרעלה לקרוא מיד לגורם רפואי.
2. יש למנוע גישת בני אדם ובעלי חיים למקום ולסביבה בהם בוצעו הטיפולים.
3. יש לאסוף שאריות רעלים ואת כל פגרי המזיקים מיד עם הופעתם בשטח, לשרפם או לקברם בעומק 50 ס"מ לפחות.
4. הגשת עזרה ראשונה עד לבוא הרופא:

• אם אדם בלע רעל יש להשקותו במספר כוסות מים ולגרום להקאה בעזרת
מי מלח פושרים (כף מלח לכוס).
• אין לעורר הקאה כשהנפגע שתה נפט או כשאינו יודע לבלוע או אם יש פרכוסים.
• אם הנפגע אינו נושם, או נושם פחות מדי (כחלון), התחל מיד בהנשמה.
• אם אין דופק יש לעשות עיסוי לב.

אין להפסיק את פעולת ההחייאה עד בוא הרופא: הורד מהנפגע בגדים שזוהמו ע"י הרעל.

במקרה חירום ניתן לקבל מידע במרכז מידע להרעלות: 04-8541900