שירותים נוספים

שירותים נוספים

לכידת נחשים
• ביצוע סריקה ולכידת נחשים בבתים, חצרות ומחסנים,
על ידי מוסמך בתחום.
• מכירת אמצעי לכידת נחשים.

 

בעלי כנף
• מתן פתרונות יצירתיים למניעת נזקי בעלי כנף:
התקנת דוקרנים, רשתות ואלמנטים מרחיקים.
• מכירת ציוד מגוון למניעת נזקי בעלי כנף.