רשימת מדבירים

אגרוטל – מדבירים מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה

דני ייגר

היתר הדברה – דני ייגר

ייגר דני – אגרונום ומדביר מוסמך

רשאי לעסוק ב:
קטילת חרקים.
קטילת מכרסמים.
איוד מוגבל.
איוד בלתי מוגבל.

…………………………………………………………………………………………………………..
 

היתר הדברה - ייגר יניב
היתר הדברה – ייגר יניב    

 

ייגר יניב – מדביר מוסמך

רשאי לעסוק ב:
קטילת חרקים.
קטילת מכרסמים.
איוד מוגבל.

מייל : yaniv@agrotal.co.il

…………………………………………………………………………………………………………

 היתר הדברה - עקב נגב

נגב יעקב – מדביר מוסמך

רשאי לעסוק ב:
קטילת חרקים.
קטילת מכרסמים.
איוד מוגבל.
איוד בלתי מוגבל.

מייל: kobi@agrotal.co.il

……………………………………………………………………………………………………….

היתר הדברה - טל קלומק
קלומק טל – מדביר מוסמך

רשאי לעסוק ב:
קטילת חרקים.
קטילת מכרסמים.

……………………………………………………………………………………………………….

היתר הדברה - יונתן פולק

 פולק יניב, מדביר מוסמך

רשאי לעסוק ב:
קטילת חרקים.
קטילת מכרסמים.מייל:polak@agrotal.co.il