מדבירים בעלי מקצוע

מדבירים 

רישוי המדבירים – מדבירים בעלי מקצוע

רישוי מדבירים מגביל את העיסוק בהדברה לבעלי "היתר הדברה" מהמשרד להגנת הסביבה.
ההיתרים והאישורים ניתנים רק לאנשים שעברו הכשרה מקצועית מתאימה, עמדו בהצלחה בבחינות לקבלת היתר הדברה ומשתתפים בימי עיון מקצועיים באופן סדיר.

 היתרי הדברה

  • היתר קטילת חרקים
  • היתר קטילת מכרסמים
  • היתר איוד
  • היתר איוד בלתי מוגבל

הסמכה

הכשרתם המקצועית של המדבירים נעשית במסגרת "קורס הדברה" במרכז ההדרכה לבריאות הציבור .
מקצוע ההדברה אינו מתמקד רק בפיזור חומרי הדברה, אלא דורש ידע ותכנון של מערך שלם, הכולל פעולות ניטור ומניעה.

זקוקים למדביר מוסמך? צרו קשר עוד היום עם חברת אגרוטל ואנו נשלח אליכם מדביר מוסמך ומקצועי! 1-800-666-600