חיטוי סחורות במכולות

חיטוי סחורות במכולות, אוניות ומחסנים