זרחנים אורגנים

המשרד להגנת הסביבה החליט לאסור את השימוש בתכשירי הדברה לתברואה המכילים זרחנים אורגנים: כלורפיריפוס ודיאזינון. 

בעבר, השימוש בחומרים אלה נעשה בהתחשב בסיכוני רעילות, שנבחנו בעיקר על סמך ריכוזים הגורמים לעיכוב אנזים אצטיל כולין אסטרז. בשנים האחרונות הצטברו נתונים על סיכונים נוספים מהחומרים המדוברים. הערכת סיכונים שנערכה ברשות האמריקאית לאיכות הסביבה ה- (EPA), שהביאה להוצאתם של תכשירים כאלו משימוש בארצות הברית, ונתונים טוקסיקולוגים נוספים עדכניים, מצביעים על developmental neurotoxicity בעוברים ברחם, ובתינוקות, כתוצאה מחשיפה של נשים בהריון ותינוקות לכלורפיריפוס ולדיאזינון.

זרחנים אורגנים: כלורפיריפוס ודיאזינון

בעקבות הממצאים התקבלה החלטה לאמץ את העיקרון העומד בבסיס החלטת ה- EPA, ולפעול להפסקת השימוש בחומרים אלה. בהתחשב בתנאי הארץ, בתחליפים הקיימים לרוב השימושים, ועל בסיס עקרון הזהירות המונעת, הוחלט לאסור שיווק של תכשירי הדברה לתברואה, המכילים כלורפיריפוס ודיאזינון, החל מה 31/12/2007.